Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

Hakala001 86,80 
Hakala002 86,80 
Hakala003 86,80 
Hakala004 86,80 
Hakala005 86,80 
Hakala006 86,80 
Hakala007 86,80 
Hakala008 86,80 
Hakala009 86,80 
Hakala010 86,80 
Hakala011 86,80 
Hakala012 86,80 
Hakala013 86,80 
Hakala014 86,80 
Hakala015 86,80 
Hakala016 86,80 
Hakala017 86,80 
Hakala018 86,80 
Hakala019 86,80 
Hakala020 86,80 
Hakala021 86,80 
Hakala022 86,80 
Hakala023 86,80 
Hakala024 86,80 
Hakala025 86,80 
Hakala026 86,80 
Hakala027 86,80 
Hakala028 86,80 
Hakala029 86,80 
Hakala030 86,80 
Hakala031 86,80 
Hakala032 86,80 
Hakala033 86,80 
Hakala034 86,80 
Hakala035 86,80 
Hakala036 86,80 
Hakala037 86,80 
Hakala038 86,80 
Hakala039 86,80 
Hakala040 86,80 
Hakala041 86,80 
Hakala042 86,80 
Hakala043 86,80 
Hakala044 86,80 
Hakala045 86,80 
Hakala046 86,80 
Hakala047 86,80 
Hakala048 86,80 
Hakala049 86,80 
Hakala050 86,80 
Hakala051 86,80 
Hakala052 86,80 
Hakala053 86,80 
Hakala054 86,80 
Hakala055 86,80 
Hakala056 86,80 
Hakala057 86,80 
Hakala058 86,80 
Hakala059 86,80 
Hakala060 86,80 
Hakala061 86,80 
Hakala062 86,80 
Hakala063 86,80 
Hakala064 86,80 
Hakala065 86,80 
Hakala066 86,80 
Hakala067 86,80 
Hakala068 86,80 
Hakala069 86,80 
Hakala070 86,80 
Hakala071 86,80 
Hakala072 86,80 
Hakala073 86,80 
Hakala074 86,80 
Hakala075 86,80 
Hakala076 86,80 
Hakala077 86,80 
Hakala078 86,80 
Hakala079 86,80 
Hakala080 86,80 
Hakala081 86,80 
Hakala082 86,80 
Hakala083 86,80 
Hakala084 86,80 
Hakala085 86,80 
Hakala086 86,80 
Hakala087 86,80 
Hakala088 86,80 
Hakala089 86,80 
Hakala090 86,80 
Hakala091 86,80 
Hakala092 86,80 
Hakala093 86,80 
Hakala094 86,80 
Hakala095 86,80 
Hakala096 86,80 
Hakala097 86,80 
Hakala098 86,80 
Hakala099 86,80 
Hakala100 86,80 
Hakala101 86,80 
Hakala102 86,80 
Hakala103 86,80 
Hakala104 86,80 
Hakala105 86,80 
Hakala106 86,80 
Hakala107 86,80 
Hakala108 86,80 
Hakala109 86,80 
Hakala110 86,80 
Hakala111 86,80 
Hakala112 86,80 
Hakala113 86,80 
Hakala114 86,80 
Hakala115 86,80 
Hakala116 86,80 
Hakala701 86,80 
Hakala702 86,80 
Hakala703 117,80 
Hakala704 117,80 
Hakala705 117,80 
Hakala706 117,80 
Hakala707 138,88 
Hakala708 138,88 
Hakala709 138,88 
Hakala710 138,88 
Hakala711 138,88 
Hakala712 138,88 
Hakala713 138,88 
Hakala714 138,88 
Hakala715 117,80 
Hakala716 117,80 
Hakala717 117,80 
Hakala718 117,80 
Hakala719 86,80 
Hakala720 86,80