Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.8.2021 - 1.10.2021

Allmän reserveringsperiod 1.10.2021 - 31.1.2022

Fria platser

SointulaTAL001 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL002 30,00 € Välj >>
SointulaTAL003 30,00 € Välj >>
SointulaTAL004 30,00 € Välj >>
SointulaTAL005 30,00 € Välj >>
SointulaTAL006 30,00 € Välj >>
SointulaTAL007 30,00 € Välj >>
SointulaTAL008 30,00 € Välj >>
SointulaTAL009 30,00 € Välj >>
SointulaTAL010 30,00 € Välj >>
SointulaTAL011 30,00 € Välj >>
SointulaTAL012 30,00 € Välj >>
SointulaTAL013 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL014 30,00 € Välj >>
SointulaTAL015 30,00 € Välj >>
SointulaTAL016 30,00 € Välj >>
SointulaTAL017 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL018 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL019 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL020 30,00 € Välj >>
SointulaTAL021 30,00 € Välj >>
SointulaTAL022 30,00 € Välj >>
SointulaTAL023 30,00 € Välj >>
SointulaTAL024 30,00 € Välj >>
SointulaTAL025 30,00 € Välj >>
SointulaTAL026 30,00 € Välj >>
SointulaTAL027 30,00 € Välj >>
SointulaTAL028 30,00 € Välj >>
SointulaTAL029 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL030 30,00 € Välj >>
SointulaTAL031 30,00 € Välj >>
SointulaTAL032 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL033 30,00 € Välj >>
SointulaTAL034 30,00 € Välj >>
SointulaTAL035 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL036 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL037 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL038 30,00 € Välj >>
SointulaTAL039 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL040 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL041 60,00 € Välj >>
SointulaTAL042 60,00 € Välj >>
SointulaTAL043 60,00 € Välj >>
SointulaTAL044 60,00 € Välj >>
SointulaTAL045 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL046 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL047 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL048 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL049 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL050 60,00 € Välj >>
SointulaTAL051 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL052 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL053 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL054 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL055 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL056 60,00 € Välj >>
SointulaTAL057 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL058 60,00 € Välj >>
SointulaTAL059 60,00 € Välj >>
SointulaTAL060 60,00 € Välj >>
SointulaTAL061 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL062 60,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL063 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL064 30,00 € Välj >>
SointulaTAL065 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL066 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL067 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL068 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL069 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL070 30,00 € Kan inte reserveras >>
SointulaTAL071 30,00 € Välj >>