Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Fria platser

Hakala001 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala002 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala003 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala004 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala005 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala006 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala007 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala008 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala009 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala010 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala011 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala012 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala013 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala014 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala015 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala016 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala017 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala018 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala019 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala020 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala021 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala022 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala023 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala024 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala025 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala026 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala027 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala028 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala029 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala030 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala031 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala032 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala033 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala034 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala035 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala036 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala037 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala038 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala039 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala040 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala041 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala042 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala043 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala044 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala045 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala046 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala047 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala048 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala049 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala050 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala051 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala052 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala053 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala054 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala055 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala056 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala057 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala058 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala059 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala060 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala061 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala062 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala063 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala064 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala065 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala066 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala067 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala068 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala069 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala070 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala071 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala072 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala073 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala074 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala075 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala076 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala077 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala078 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala079 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala080 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala081 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala082 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala083 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala084 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala085 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala086 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala087 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala088 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala089 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala090 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala091 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala092 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala093 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala094 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala095 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala096 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala097 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala098 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala099 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala100 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala101 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala102 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala103 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala104 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala105 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala106 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala107 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala108 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala109 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala110 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala111 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala112 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala113 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala114 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala115 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala116 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala701 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala702 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala703 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala704 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala705 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala706 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala707 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala708 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala709 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala710 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala711 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala712 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala713 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala714 138,88  Kan inte reserveras >>
Hakala715 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala716 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala717 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala718 117,80  Kan inte reserveras >>
Hakala719 86,80  Kan inte reserveras >>
Hakala720 86,80  Kan inte reserveras >>