Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Fria platser

Apia101 101,68  Kan inte reserveras >>
Apia102 101,68  Kan inte reserveras >>
Apia103 101,68  Kan inte reserveras >>
Apia104 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia105 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia106 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia107 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia108 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia109 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia110 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia111 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia112 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia113 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia114 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia115 101,68  Kan inte reserveras >>
Apia117 101,68  Kan inte reserveras >>
Apia201 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia202 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia203 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia204 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia205 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia206 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia207 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia208 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia209 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia210 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia211 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia212 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia213 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia214 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia215 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia216 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia217 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia218 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia219 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia220 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia221 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia222 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia223 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia224 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia225 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia226 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia227 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia228 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia229 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia230 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia231 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia232 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia301 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia302 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia303 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia304 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia305 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia306 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia307 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia308 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia309 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia310 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia311 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia312 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia313 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia314 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia315 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia316 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia317 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia318 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia319 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia320 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia321 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia322 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia323 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia324 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia325 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia326 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia327 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia328 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia329 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia330 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia331 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia332 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia401 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia402 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia403 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia404 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia405 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia406 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia407 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia408 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia409 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia410 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia411 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia412 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia413 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia414 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia415 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia416 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia417 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia418 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia419 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia420 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia421 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia422 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia423 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia424 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia425 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia426 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia427 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia428 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia429 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia430 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia431 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia432 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia501 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia502 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia503 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia504 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia505 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia506 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia507 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia508 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia509 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia510 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia511 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia512 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia513 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia514 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia515 86,80  Kan inte reserveras >>
Apia516 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia517 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia518 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia519 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia520 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia521 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia522 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia523 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia524 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia525 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia526 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia527 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia528 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia601 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia602 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia603 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia604 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia605 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia606 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia607 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia608 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia609 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia610 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia611 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia612 117,80  Kan inte reserveras >>
Apia613 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia614 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia615 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia616 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia617 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia618 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia619 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia620 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia621 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia622 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia623 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia624 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia701 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia702 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia703 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia704 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia705 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia706 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia707 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia708 138,88  Kan inte reserveras >>
Apia709 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia710 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia711 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia712 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia713 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia714 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia715 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia716 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia717 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia718 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia719 174,84  Kan inte reserveras >>
Apia720 174,84  Kan inte reserveras >>
Vieraspaikka 12,40  Kan inte reserveras >>
Vieraspaikka 12,40  Kan inte reserveras >>
Vieraspaikka 12,40  Kan inte reserveras >>